Skip to main content

Generelt

Min mor vil ikke på plejehjem, men det er utrygt for os, at hun bliver hjemme. Hvad kan der gøres?

Alt i denne verden skal jo helst ske ad frivillighedens vej. Og selv at vælge, hvor man skal bo, må være at betragte som en menneskeret. Alligevel kan man godt – fx som dement – blive så sløj, at man ikke længere kan skelne mellem godt og skidt.

Vi anbefaler altid, at man ”trækker gardinerne fra vinduet” og spiller med åbne kort. Nogle gange kan det hjælpe at starte med blot at komme på besøg. Måske spise med en aften, være med i løbet af dagen m.m. Det kan øge trygheden ved det nye sted og tilliden til personalet. Andre vælger at købe os med, dvs. vi kommer på plejehjemmet en eller flere gange om ugen og aflaster, hygger, stimulerer og adspreder i de nye og fremmede omgivelser.

Vores forældre bor i egen lejlighed, men vores far er begyndt at blive dement, og vores mor vil ikke sende ham på plejehjem. Hvad kan vi gøre?

Når en forælder eller ægtefælle ikke vil på plejehjem, og livet i hjemmet skal fortsætte på betryggende vis, så stiller det nogle krav til den pårørende, til familie og til venner – og det kræver rigtig meget planlægning sammen med fagligt personale. Det er vigtigt at skabe nogle faste og trygge rammer, hvor begge ægtefæller kan trives. Og det kan heldigvis godt lade sig gøre. Men det kræver god planlægning og den rette indstilling.

Hvordan kan vi vide, hvad I laver?

Vi har dels en mappe, hvor vi dokumenterer alle de sygeplejefaglige opgaver/aktiviteter/opgaver, vi har. Den er til brug, hvis der opstår tvivl eller komplikationer. Så vil læger og andre samarbejdspartnere kunne se, hvad vi har foretaget os. Den mappe skrives ud fra principperne om tavshedspligt.

Men vi bruger også en helt almindelig kinabog, hvor vi skriver lidt om de ting, vi laver sammen med klienten, og om hvordan dagen har været. Samtidig opfordrer vi familie og venner til også at skrive, hvad der sker. Er det en dement klient, vi passer på, så er det godt at læse højt og lige opsummere, hvad der er sket – det er en god stimulering at tale om noget godt, som er sket for nylig, og samtidig følge med i livet omkring den ældre/syge.

Hvordan samarbejder I med pårørende

For de klienter, som både er tæt forbundet med, men også afhængige af pårørende, er det utroligt vigtigt, at vi inddrager og samarbejder med de nærmeste pårørende. Pårørende har ofte en indsigt og nogle svar vedr. klienten, som er værdifulde for os, og derfor lægger vi altid et stort stykke arbejde i at etablere et godt og tillidsfuldt samarbejde med de pårørende.

Må man købe privat sygepleje, når man er indlagt på offentligt hospital eller genoptræning?

Ja, det må man gerne. Det er en kendt sag, at der er travlt på de danske sygehuse, og pleje og omsorg er derfor ikke altid fyldestgørende. Man må gerne købe privat sygepleje som et supplement til hospitalets tilbud. Vi blander os naturligvis ikke i behandlingen, men vi hjælper dig eller din nærmeste godt igennem en indlæggelse. Vi tager altid kontakt til afdelingens ledelse og informerer dem om, at vi er der – så er der rene linjer, og det er det bedste udgangspunkt for et samarbejde.

Lovmæssige regler

Lovpligtig registrering i Styrelsen for Patientsikkerhed

Det firma, du køber sygepleje hos, skal være registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Firmaet skal være registreret, for at du kan være sikker på, at firmaet lever op til et sæt regler om kvalitet og dokumentation i plejen og dermed overholder gængs lovgivning. Spørg ind til, om firmaet kan dokumentere, at de er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed, eventuelt med en rapport fra et tilsyn. Det er vigtigt for din sikkerhed!

Lovpligtig erhvervsforsikring

Det firma, du køber sygepleje hos, skal have en lovpligtig erhvervsforsikring. Den er vigtig, hvis noget går i stykker, eller hvis sygeplejersken begår en faglig fejl/forseelse og får brug for at søge en eventuel erstatning til dig. Bed om at få dokumentation for erhvervsforsikring. Har firmaet ikke en lovpligtig erhvervsforsikring, så er sygeplejerskerne ikke dækket, og det betyder, at hvis der sker en ulykke, eller der bliver begået en fejl i dit hjem, så er det firmaet, som skal yde erstatning, og det kan kun de færreste.

Medicinering mv.

Kan I hjælpe med at holde styr på medicinen?

Det kan vi sagtens. Vi vil få brug for en oversigt over den medicin, som din egen læge eller hospitalet har ordineret. Når vi har den, kan vi hjælpe dig med at få styr på medicinen. Nogle gange er det en stor hjælp med doseringsæsker. Dem tager vi gerne med.

Kan I skifte forbinding på et sår?

Ja, det kan vi sagtens. En helt almindelig forbinding efter en operation skifter vi uden problemer.  Vi har masser af produkter, vi kan bruge, så det skal du ikke tænke på. Er der tale om et længere forløb, har du måske en sårplejeplan med fra hospitalet eller din egen læge. Den følger vi naturligvis, og vi tager gerne en snak med den afdeling, du er udskrevet fra, hvis der tilstøder komplikationer.